728x90 AdSpace

 • Latest News

  EXNESS Reception

  The World This Week:

  Bonus Exness

  • MT-4 เบื้องต้น
  • Indicators wall
  • Technical FXCENTER
  • BREAK-OUT
  20 กันยายน 2560
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (ตามเวลาประเทศไทย) *สูง    JPY   10.00 น. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุ...
  19 กันยายน 2560
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (ตามเวลาประเทศไทย) กลาง EUR   13.00 น. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เยอรมนีเดือน ส...
  18 กันยายน 2560
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (ตามเวลาประเทศไทย) *สูง    AUD   08.30 น. ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายง...
  17 กันยายน 2560
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 (ตามเวลาประเทศไทย) สูง     EU     16.00 น.  ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนส.ค. ...
  14 กันยายน 2560
  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

  ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 (ตามเวลาประเทศไทย) กลาง  EU    15.15 น. ECB สมาชิกคณะบริหารธนาคารกลางยุโรป...

  general

  Basic forex

  technical-analysis

  Indicator

  Candlestick

  Break Out

  Scroll to Top