728x90 AdSpace

 • Latest News

  23 พฤศจิกายน 2556

  หนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิค อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์ และขอร่วมเป็นส่วนหนี่งในการเผยแพร่เจตนารมณ์ของอาจารย์


   คํ านํา
                     หนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเล่มนี้ เป็นผลงานที่คุณสุรชัย ไชยรังสินันท์ เขียนขึ้น จากหนังสือ, วารสาร, และเอกสาร
  ต่างๆหลายเล่ม รวมเข้ากับประสบการณ์ของคุณสุรชัยเอง ที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในชีวิตการทํ างานประจํ าวันมาเกือบ 10 ปี
  ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยใช้เวลาว่างเท่าที่คุณสุรชัยจะพอหาได้ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับเวลาที่ใช้ในการสร้างรูป
  กราฟต่างๆ และการจัดรูปเล่มแล้ว กว่าหนังสือเล่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลากว่า 3 ปี และเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่หลัง
  จากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกเป็นรูปเล่มได้ครั้งแรกไม่นาน คุณสุรชัยก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในต่อมนํ้ าเหลือง
  ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คุณสุรชัยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  อย่างมีระบบ เพื่อให้นักลงทุนสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกวิธี โดยพยายามอธิบายถึงวิธีและแนวความคิดในการวิเคราะห์
  ทางเทคนิครูปแบบต่างๆ
                     เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมย์ของคุณสุรชัย ในการที่จะเผยแพร์ความรู้ด่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้แก่สังคมในวงกว้าง
  บมจ. เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จึงได้นํ าเอาต้นฉบับหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเล่มนี้ ออกเผยแพร่ในรูป Electronics เพื่อ
  ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ได้นํ าไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม โดยไม่ได้คิดมูลค่าใดๆ ทั้งนี้ ได้รับคําอนุญาตจากภรรยา
  ของคุณสุรชัยเรียบร้อยแล้ว
                     หนังสือเล่มนี้สํ าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของพี่น้อง AST ทุกๆท่าน ที่ช่วยสนับสนุนและให้กําลังใจในการจัดทํ าเป็นอย่างดี
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษา ผู้ซึ่งใช้เวลาและความอดทนอย่างมากในการตรวจทานต้นฉบับอยู่หลาย
  รอบ ถ้าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนดีอยู่บ้าง พวกเราก็ขอมอบความดีนี้ให้แก่ความตั้งใจจริงของคุณสุรชัย ส่วนความผิดพลาดที่
  อาจเกิดขึ้นนั้น พวกเราขอน้อมรับและยินดีรับฟังคําติชมจากทุกท่านเสมอ

  Chapter 1:  โหมโรง
  Chapter 2:  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างกราฟ
  Chapter 3:  รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม (Reversal Patterns)
  Chapter 4:  รูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns)
  Chapter 5:  แผนภาพ Point & Figure
  Chapter 6:  ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Movingn Averages)
  Chapter 7:  เครื่องชี้ที่เกี่ยวกับราคา (Price Indicators)
  Chapter 8:  ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators)
  Chapter 9:  เครื่องชี้ภาวะตลาด (Market Indicators)
  Chapter 10: ตัวเลขของฟิโบนาชี่และการประยุกต์ใช้ (Fibonacci Numbers and Applications)
  Chapter 11: ทฤษฎีคลื่นของอีเลียต (Elliot Wave Theory)Chapter
  Chapter 12: ทฤษฎีแกนน์ (Gann's Theory)
  Chapter 13: ทฤษฎีคลื่นวัฏจักร (Cycles Theory)
  Chapter 14: การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น (Introduction to CandlestickCharting)
  Chapter 15: รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน (Candlestick Reversal Patterns)
  Chapter 16: รูปแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Continuous Patterns)
  Chapter 17: 77 กระบวนยุทธ์

  ขอร่วมเป็นส่วนหนี่งในการเผยแพร่เจตนารมณ์ของอาจารย์  อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์


  บรรณานุกรม


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเกียรติที่ได้อ่านครับ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12/7/57 02:05

   ขอบคุณมากครับ

   ตอบลบ

  หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

  Item Reviewed: หนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิค อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์ และขอร่วมเป็นส่วนหนี่งในการเผยแพร่เจตนารมณ์ของอาจารย์ Rating: 5 Reviewed By: You Trade
  Scroll to Top